O našom zariadení


 

Chcete prežiť zvyšok svojho života v príjemnom rodinnom zariadení s dobrou celodennou opaterou?


Poskytujeme celodennú službu pre dospelých so 4, 5 a 6 stupňom sociálnej odkázanosti. Organizácia poskytuje pomoc pri odkázanosti klienta na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitácie, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, osobné vybavenie a duchovnú opateru. Naše zariadenie sa nachádza v peknom prostredí kúpeľného mestečka Turčianske Teplice. K domu s kapacitou 10 miest pre klientov patrí aj pekná záhrada, v ktorej si v teplých dňoch spríjemníte posedenie. V zariadení máme 1, 2, 3 posteľové izby s príslušenstvom. Chladné večery si môžete spríjemniť posedením v spoločenskej miestnosti pri krbe. Ak potrebujete takéto služby a rozhodnete sa pre náš domov, budeme sa tešiť vašej návšteve.